Aura                 Sára             Nike               Dina                 Sisi           Shaki             Scooby         Chilli                       Benny                                                      
 

ARTEMIS GOLD

GOLDEN RETRIEVER  &  LABRADOR RETRIEVER

KENNEL FCI   

 
     
Oliver Watterloo Jr. Artemis Gold- TRIALS 
 VIDEOS - WORK - HERE
Oliver was nominated for the XI. in retriever competition 2016 and have 507 bodů - II.price
In 2012 the our offspring won this contest Keira Knightley Artemis Gold
That's why it's an honor to be listed along with her owner on the Tournament Cup
VZPR CACT - tabulka - všestranný pes *U* - ZDE
Lesní zkoušky - I. cena - 244 bodů - Vítěz zkoušek - PHOTO
Barvářské zkoušky I. cena - 84 bodů - Vítěz zkoušek -   PHOTO
Oliver ve dnech 13. -14. 9.2014 ve svých 11 měsících  absolvoval  DERBY
Klubové podzimní zkoušky  CACT v I. ceně s počtem 172 bodů
Klubové  speciální zkoušky z vodní práce CACT - III.cena 115 bodů
Oliver obstál na DERBY 
Předmět: Koeficient:: Min.1: Min.2: Min.3: Známka: Počet bodů:
01. Nos 8 3 3 1 4 32
02. Slídění s dohledávkou  5 3 2 1 4 20
03. Přinášení vlečené pernaté 5 2 1 1 4 20
04. Přinášení vlečené srstnaté 5 3 2 1 4 20
05. Přinášení kachny z hluboké vody 4 3 2 1 4 16
06. Chování po výstřelu 2 2 1 1 4 8
07. Vodění psa 2 2 1 1 4 8
08. Poslušnost a ovladatelnost 6 3 2 1 3 18
09. Paměť. k aportu - marking 4 3 2 1 3 12
10. Přinášení 6 3 3 1 3 18
C E L K E M  :   141 112 94 I. cena 170
Předmět: Koeficient:: Min.1: Min.2: Min.3:  Zn. z  výkonu: Počet bodů:
01. Přinášení dvou kachen z hluboké vody - handling 6 2 2 1 4 24
02. Přinášení kachny z hluboké vody  4 3 2 1 4 16
03. Práce v rákosí 3 3 2 1 1 3
04. Vyhledávání a dohledávka pohozené kachny 5 3 2 1 4 20
05. Chování po výstřelu 2 2 2 1 4 8
06. Paměť k aportu - marking 4 3 2 1 2 8
07. Vodění psa 2 3 3 1 4 8
08. Poslušnost a ovladatelnost 2 2 2 1 3 6
09. Chování na stanovišti 4 3 2 1 4 16
10. Přinášení 2 2 1 1 3 6
C E L K E M  :   102 81 68 III.cena 115
Oliver dne 21.6.2014 absolvoval v 8 měsících své první zkoušky:
Svod loveckých psů
Ověření vrozených vlastností retrieverrů
Povahu má standardní a nos za 4
Zkoušky zakončil s počtem 199 bodů s oceněním: PROSPĚL
Předmět: OVVR  Zn. z výkonu: Počet bodů:
01. Chování po výstřelu 4 12
02. Nos  4 40
03. Aport v terénu 4 32
04. Vodění na vodítku 3 9
05. Vodění volně 4 16
06. Ochota k práci ve vodě 4 32
07. Aport z vody 1 10
08. Kontakt s vůdcem 4 16
09. Vrozená chuť k práci 4 32
C E L K E M   199
PEDIGREE PHOTO SHOW TRIALS PROGENY WEB
  Bookmark and Share
 
 
 
 
 
 
 
 
Vše pro milovníky zlatých retrívrů, těchto úžasných chlupáčů !