Aura                 Sára             Nike               Dina                 Sisi           Shaki             Scooby         Chilli                       Benny                                                      
     
Pořídit si fenu nebo psa retrivera ?
To je snad nejzákladnější otázka při rozhodování, když si pořizujeme jakéhokoliv psa.
Je samozřejmé, že tato otázka nás napadne i při výběru retrievera, a to i tehdy, když už jsme se pro plemeno retrievera rozhodli pro jeho vzhled a úžasné  vlastnosti.
Nakonec se dá konstatovat, že na tom v podstatě ani nezáleží !!!
Ať se rozhodneme tak či onak, existují na obou stranách určitá pro a proti.
 
Jaký je pes ?
Všeobecně většího vzrůstu, tedy mohutnější postavy, prudšího jednání, někdy i tvrdohlavého. Všeobecně se tvrdí, že pes je hůře ovladatelný a cvičitelný. Většinou vyžaduje pevnější a důslednější výcvik. Pes bývá skutečně nepodajnější, někdy až neurvalý a při jeho výcviku je často nutné použít i ostřejších metod. Není to však proto, že by pomaleji chápal, ale proto, že se nedokáže vždy dostatečně soustředit. Zajímají jej nejrůznější pachy, na jejichž místě rád zanechává své vizitky – značkování.

Za výhody se může považovat právě jeho tvrdší povaha a snášení i tvrdšího zacházení. Pes si současně uchovává v paměti jednotlivé cviky pevněji než fena. Oproti tomu stojí silný rozmnožovací pud, a proto  hárání fen je pro majitele psa opravdu pohromou. Pes se právě díky rozmnožovacímu pudu, který je je na jeho žebříčku hodnot nejvýše, stává neposlušným již při jakémkoli nasátí pachu háravé feny. Pro někoho může být nevýhodou i neustálé značkování stromů, patníků, rohů ( včetně těch, které jsou v bytě ) a dalších míst, jako kol osobních automobilů aj.

 
Jaká je fena ?
Milá, přítulnější, věrnější, poddanější a ochotnější k práci. Je většinou menšího vzrůstu. Jednání má spíše promyšlené a vyrovnané. Při jejím výcviku by měl být zvolen citlivější přístup. Jen málokdy vyvolává fena konflikty mezi dalšími psy.

Nevýhodou je zpravidla dvakrát do roka opakující se hárání, dále změna v chování v době hárání , když má tendence unikat za psy, kdy tři týdny musíme fenu dobře hlídat, aby nedošlo k nežádoucímu spojení. Je-li fena v době hárání ve výcviku, znamená to přerušit výcvik na poslední dva týdny hárání. Není třeba ani zvlášť zdůrazňovat, že je velmi nepříjemné pro držitele feny, padne-li hárání do termínu zkoušek a výstav. Po dobu hárání lze sice hormonálně posunout, avšak chceme-li fenu využívat v chovu, neměli bychom se uchylovat k těmto praktikám, které by nemusely proběhnout bez dalších následků.  Nevýhodou je také skutečnost, že v době hárání feny,  a to zejména na venkově se sbíhají psi z celého okolí a místo se stává pro sousedy i pro majitele nepříjemným.

 
Vybírat štěně podle povahy jeho otce či matky ?
Povaha je u psa jistě důležitá a dědičná.

Vlohy pro určitý druh výcviku jsou také dědičné, ovšem vlastní výkon ovlivňuje z velké části vnější prostředí. Vlohy pro práci dědí štěně stejnoměrně od matky a od otce. Chování matky je však důležité pro štěně v tzv. vtiskávací fázi jeho vývoje. Ta začíná  někdy v období cca 5 týdnů jeho stáří. Je to velmi citlivé období. V něm se dá mnoho naučit ale i pokazit. Je známo, že pokud se fena v tomto období stáří štěňat schová do boudy po třesku např. hromu, auta či rány, v koutku boudy se začne klepat, štěňata to okoukají, navyknou si po mámě opakovat totéž a pak je výcvik v klidu po výstřelu složitější. V literatuře se to popisuje jako „ zvýšená zvuková vnímavost“. Odeberou-li se štěňata od takové feny před počátkem vtiskávací fáze, nebojí se výstřelu. O dědičnosti této vlohy se diskutuje, protože se velmi obtížně dokazuje. Proto se i někteří kynologové přiklánějí či věří ve větší vliv matky na chování jejího potomstva, ovšem s dědičností vloh to nemá nic společného. Vypovídající hodnota výsledků zkoušek je velmi omezená podle toho, o jaké zkoušky jde. Jistě není třeba zdůrazňovat možné vlivy úrovně výcviku, zkušenosti cvičitele, nálady psa, jeho vlastní zkušenosti, počasí, prostředí atd. V řadě případů nedovedeme ani vlohy psa posoudit a posuzujeme jen jeho výkon. I z těchto důvodů někteří kynologové rozlišují mezi kvalitou nosu psa a používáním nosu psa. Výsledky zkoušek rodičů jsou jen v malé závislosti k úrovni vloh jejich potomků. K tomu stačí jen pozorovací talent a výběrová schopnost zájemce o štěně, někdy i šťastná ruka budoucího majitele. Obecně jsou koeficienty iritability jednotlivých zkoušených disciplín na zkouškách a soutěžích velmi nízké, to znamená, že podíl geofondu psa je malý a většinu hodnoty výsledků tvoří jen podíl vnějších vlivů ( zkouškové štěstí ) neboli podíl fenotypové hodnoty. Proto je šlechtění plemen ve výkonu dlouhodobou záležitostí a nesmí se dělat chyby z neznalosti zákonů populační genetiky.  

( autorem článku je ing. Jaromír Dostál, Dr.Sc. )
  Bookmark and Share
   
Scooby :-)