Aura                 Sára             Nike               Dina                 Sisi           Shaki             Scooby         Chilli                       Benny                                                      
     
Výchova k poslušnosti ...
Již ve věku 8 týdnů se štěně může naučit vykonávat jednoduché povely. Do výcviku by se měli zapojit všichni členové rodiny a používat stejné příkazy. Pokaždé, když štěně splní povel, jej pochvalte a odměňte, ale nikdy ho za neuposlechnutí netrestejte, protože nebude vědět, za co je trestáno. Nejlepší je používat jako povely jednoduchá slova obsahující samohlásky jako – sedni, lehni, k noze a zůstaň. Nikdy neposílejte psa za trest do jeho pelechu, protože by za chvíli přestal mít svůj pelíšek rád. Pokud štěně udělá v bytě loužičku, nemyjte plochu čistícími prostředky s obsahem čpavku, protože jejich pach je podobný pachu moči a štěně by tak mohlo použít stejné místo znovu. Abyste pomohli štěněti pochopit jeho místo v domácnosti, vítejte se při příchodu domů nejprve s lidskými členy rodiny.
Artemis Gold Kennel
  Bookmark and Share