Aura                 Sára             Nike               Dina                 Sisi           Shaki             Scooby         Chilli                       Benny                                                      
     
Rozumíte řeči psa ?
  • Vrtění ocasem : Chci s tebou navázat kontakt .

  • Ocas mezi nohama, uši složené naplocho: Mám strach.

  • Poloha na boku, zadní noha zvednutá, břicho odkryté: Ty jsi tady pánem.

  • Olizování: mám Tě rád.

  • Přední tlapy u země, hlava skloněná, ocas vztyčený: Pojď si hrát !

  • Uši rovné a nastražené : Nebojím se Tě!

ŘEČ PSŮ - čerpáno z knihy: Řeč psů (Roger Abrantes):

Agresivita
Přibližně ve věku 4-5 týdnů života začnou štěňata projevovat první známky agresivního chování. Všechna nově narozená zvířata jsou sobecká. Když vyrostou, mohou ztratit něco z tohoto egoismu a stávají se sociálními. Vymysleli jsme slovo, které popisuje tento zvláštní aspekt sociální existence: altruismus. Je to nesobecká starost o blaho ostatních. Majitelé psů by měli učit štěňata v co nejútlejším věku akceptovat lidi, psy a jiná zvířata.

Agonistické chování(řecky agon = boj, potyčka)
Jsou všechny formy agresivity, hrozba, strach, uklidňující chování, boj nebo útěk.

Agorafobie(řecky agora = shromažďovací místo, tržiště)
Je chorobný strach z veřejných míst nebo otevřených prostranství.

Alelomimetické chování
Je "nakažlivé" chování - tj. chování, které strhává ostatní, aby dělali totéž. Např. vytí.

Antropomorfismus
Znamená přisuzovat lidské vlastnosti a jednání zvířatům. Majitelé psů často přisuzují svým psům lidské rysy a chování, jako je žárlivost, pocit viny, předvídavost atd. Tyto úvahy však postrádají jakýkoliv faktický podklad.

Cenění zubů
Když pes stahuje pysky dopředu, znamená to, že je agresivní a dominantní. Pokud má při cenění zubů pysky stažené dozadu, je agresivní a submisivní.

Defenzivní chování
Je reakce na útok. Často je kombinací podřízeneckého a agresivního chování. Psi vyjadřují defensivní chování, když nemají možnost uniknout.

Hra
Hra je vážná činnost. Když hru spojujeme jen s volným časem a koníčky, přehlížíme fakt, že má důležitou roli v životě mladých zvířat. Prostřednictvím hry se štěňata učí "psí jazyk" tím, že si ve styku s příslušníky stejného druhu spojují své a jiné výrazy s chováním, které následuje.

Infantilní chování
Je způsob, jakým se chovají mladí jedinci. Patří sem sací pohyby, mléčný krok, šťouchnutí do bradavky, hravá úklona, hravý výraz, olizování pysků a šťouchání.

Juvenilní chování
Typ chování, který stejně jako infantilní chování pozorujeme u mladých jedinců. Jeho součást je typ chování, které se rozvíjí do určitých funkcí v dospělosti. Běžné rysy juvenilního chování jsou žebrání o potravu a hra.

Neonatální chování
Chování novorozenců. V neonatálním období štěně pouze saje, tráví a spí.

Koprofágie
Chování, které znamená konzumaci svých nebo cizích výkalů. Existuje mnoho teorií, proč to některá zvířata dělají, ale žádná z nich není uspokojivá.

Mrkání
Když pes mrká, projevuje tím přátelství nebo podřízenost.

Podřízenost
Aktivní podřízenost, kdy se pes snaží aktivně uklidnit svého protivníka, například šťoucháním čenichem Pasivní podřízenost, kdy si pes pasivně lehne břichem nahoru a pasivně se nechává očichávat, popřípadě i olizovat.

Pozice krku
Nadřazený pes nese krk zpříma. Podřízený pes sklání krk a současně odvrací zrak od protivníka a přikrčuje se. Odvrácení hlavy a odhalení hrdla znamená přátelskost a je to uklidňující gesto. Když nadřazený pes odhalí hrdlo, ukazuje tím, že přijal podřízení svého protivníka a že nebude dál pokračovat.

Twistový pohyb
Twistové chování je pohyb, který prování pes nebo vlk, když vytočí jednu zadní nohu do strany. Účelem tohoto chování je uklidnit protivníka. Jeho původ je v mateřském chování, když fena obrací štěně tím, že mu čenichem tlačí pod zadní nohu a donutí ho tak nohu vytočit. To je pro štěňata zpočátku asi nepříjemné, ale ihned se to změní v příjemný zážitek, když je matka obrátí a olizuje jim tlusté bříško.

   
Tsarine Misantos
Niké z Vlčích luk
Sequins Shakira
Lambada Misantos
Aura Artemis Gold