Aura                 Sára             Nike               Dina                 Sisi           Shaki             Scooby         Chilli                       Benny                                                      
     
Výcvik
Pes je zvíře, které žije ve smečce s pevně stanovenou hierarchií. Jako majitel psa musíte zaujmout pozici vůdce smečky. I když těžko se tomu věří, pro psa to znamená pocit jistoty. Aby se štěně správně zařadilo do lidského společenství, musí se naučit, co smí a co nesmí, a musí umět plnit určité pokyny. Při výcviku psa je třeba ho odměnit, jakmile pokyn splní. Když chvíli počkáme, nebude pes už vědět, za co je chválen. Totéž platí, pokud psa trestáme za špatné chování. Od samého začátku požadujte to, co budete v budoucnu očekávat. Co svého psa naučíte jako štěně, ovlivní jeho chování na celý život. Proto je třeba s výcvikem začít od prvního dne. Na učení není nikdy brzo. Můžete se psem zapsat na výcvik na cvičiště. Pro psa to bude zábava a Vám to pomůže překonat veškeré problémy při jeho výchově.
 
Výcvik:

Od 8 do 12 týdnů se zabýváme výcvikem v domácím prostředí. Nejpozději ve dvanácti týdnech by mělo štěně mít ukončenou sérii vakcinace a 14 dnů po posledním očkování by štěně mělo mít vytvořenou imunitu. Teprve pak můžeme začít s vycházkami a výcvikem venku. Do té doby je vhodné vodit štěně pouze na místa, kde se nevyskytují jiní psi. Rozhodně se vyhneme všem městským trávníkům v parcích.

S mladým psem nikdy necvičíme příliš dlouho, nanejvýš tak 20 minut. Vhodnější je výcvik v kratších intervalech. Štěně není schopno udržet dlouho pozornost na jednu věc a proto je delší cvičení bezpředmětné. Pokud tedy jdeme na hodinovou vycházku, věnujeme se jen chvíli výcviku, pak necháme psa vyběhat a hrát. Vycházku zakončíme uklidněním při chůzi u nohy.

Zásady při výcviku:

- při výcviku vycházíme z přirozených biorytmů psa, fáze aktivity u psa je večer a ráno,

- s mladým psem nepracujeme příliš dlouho, abychom mu výcvik neznechutili,

- nikdy necvičíme po krmení,

- výcvik musí být pro psa zábavou, nikdy ne trestem,

- pochvala za dobře provedený cvik je nenahraditelná,

- vždy začínáme cvičit na klidném místě, pak přecházíme do rušnějšího prostředí s přítomností cizích lidí a psů.

 
Skákání:
Možná si myslíte, že je roztomilé když na Vás skáče malé štěně, ale když toto štěně vyroste do 40kg, a nebo když jeho tlapky jsou špinavé, Vy (a Vaši hosté) nebudete příliš šťastní. Buďte důslední a začněte brzy trénovat vaše štěně neskákat. Když Vaše štěně na vás skáče, jednoduše ustupujte. Řekněte "neskákej" a pochvalte a odměňte ho, když je všemi čtyřmi nohami na zemi. Můžete také naučit psa sedět, kdykoliv vítá nové příchozí. Tato cesta je alternativou, kdy se skákání nahradí pozitivním chováním. Když váš pes potřebuje více kontroly, vždy, když očekáváte návštěvu, vítejte ji spolu se psem.

Získáte-li pomoc přátel na víkendové odpoledne, vyřeší to váš problém. Ať kamarádi chodí do dveří a znovu a znovu. Dejte psovi instrukci, aby seděl celou dobu, co přátelé chodí do dveří. Odměňte jej za dobré chování. Časté opakování může tuto méně vzrušující zkušenost změnit ve správné chování. Opakujte toto cvičení alespoň 10x, 20x je dokonce lepší !

Strach ze samoty:
Psi jsou společenská zvířata. Mají rádi život ve smečce. Proto má mnoho psů strach z osamocení, když ho necháte samotného doma. Potom kňučí, brečí, štěkají a nebo začnou destrukci. Často může být toto chování eliminováno správným cvičením. Vyhraďte si zvláštní dobu na hraní ze psem. Nedělejte velkou událost z vašeho odchodu, pouze klidně odejděte. Můžete si také vyhradit den nebo dva na práci na tomto problému. Často přicházejte a odcházejte, abyste ukázali psovi, že se vždy vrátíte. To může psa uklidnit.
Povolné močení
Vzrušující událost spouští u některých psů učůrávání. To se nazývá povolné močení. Při tomto problému nikdy psa nekorigujte, kárání pouze problém zvětší. Místo toho, ignorujte svého psa 10 minut poté co přijdete domů. Nechte ho venku ať si bezprostředně uleví.
 
Hrabání:
Mnoho psů miluje hrabání! Hrabání je instinktivní a příjemné, je to cesta jak si uchovat dobré věci na později, jak najít studenou zemi a lehnout si do ní, a jak vybudovat noru. Nejsnadnější cesta, jak zamezit hrabání, je zamezit psovi možnost pohybu do míst, kde je možné hrabat. Nenechávejte nikdy svého "hrabače" blízko čerstvě zasazených květin, jinak budete mít smůlu. Někteří lidé navrhují dát výkaly do díry, která byla vykopána, může to být pro štěně špatná zkušenost, a možná, že na hrabání již ani nepomyslí. Ale může se také stát že se ze psa stane žrout výkalů a to určitě nechceme. Někteří lidé mají úspěch s tréninkem hrabání na vyhrazeném místě, určeném pouze pro hrabání psa. Zakopou v tomto místě spoustu odměn. Chválí psa poté co najde nějakou tu odměnu. Udělají z toho hru.
 
Žvýkání:
Psi (zvláště štěňata) potřebují žvýkat. Vždy poskytněte svému psovi dobrou hračku na žvýkání. Chvalte jej, když ji používá. Existují různé komerční přípravky, které zabraňují žvýkání nábytku, když vy jste mimo dosah.
 
Kousání:
Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se musí pes naučit je, že nesmí kousat lidi. V naší společnosti je velká pravděpodobnost, že pes, který pokouše člověka, bude utracen. Řádná socializace s lidmi, jinými psy a vystavení psa různým stresovým zkušenostem je rozhodující v brzkém věku. Tímto se štěně naučí udržovat rovnováhu a neuchýlí se ke kousání ze strachu, že se dostane do neznámé, nezvyklé situace.

Štěňata používají svou tlamičku na všechno. Když si spolu hrají, koušou jedno druhé. Když jedno štěně kousne druhé silněji, oběť zakňučí. Potom to první štěně zkouší opět a příště již kouše jemněji. Trénujte vaše štěně kňučením, když vám kousne silněji. Potom pozvolna kňučte při měkčím a měkčím kousnutí. Brzy se štěně naučí kontrolovat samo sebe tak, že nepoškodí velmi citlivou lidskou kůži. Kňučení, kombinované s jemným ale přísným pokáráním, může vycvičit psa tak, že přestane kousat lidi úplně.

 
Štěkání:
Když páníček řve na svého psa, aby byl ticho, pes si myslí, že se páníček připojuje k zábavě. K vyvarování se tomuto tréninkem, cvičte svého psa štěkat na povel, je to lepší než cvičit ho být na povel tiše. Když ho přistihnete štěkat, odměňte jej a řekněte příkaz, např. "štěkej". Povzbuďte ho a odměňte. Udělejte z toho hru. Můžete na něj i štěkat, když nepochopí myšlenku. Po fázi neurvalého štěkání, náhle řekněte "Ticho!" a položte si prst na rty. Když ho dost překvapíte, přestane štěkat. Hojně ho odměňte. Cvičte obě tyto strany rovnice a pes brzy pochopí co znamená "Ticho!".
 
11/09 - Podzim 2009 ... :-)
07/09 - Doo  cvičí na lovecké zkoušky ... :-)
04/09 - "Mladí" cvičí ve vodě ... :-)
02/2009 ... Chilli začíná s výcvikem ... :-)
01/2009 Chodíme do revíru ... :-)
"Letní" foto z revíru ... ZDE
 "Zimní" foto z revíru ... ZDE
 Foto z výcviku Scooby Doo ... ZDE
 Foto z výcviku ... ZDE
 Další foto v ALBUMU
  Bookmark and Share
   
Benny :-)
Benny :-)
Shaki :-)
Benny :-)
Benny :-)
Dina a Aura :-)
Shaki :-)
Scooby :-)