Aura                 Sára             Nike               Dina                 Sisi           Shaki             Scooby         Chilli                       Benny                                                      
     
Vystavování a jaké tituly může Váš pes získat:

VÝSTAVY PSŮ 

Vystavování psů může na první pohled vypadat velmi snadně, ale za touto činností je obvykle spousta těžké práce. Na tomto místě proto najdete základní informace, rady a typy, které můžete využít ještě před tím, něž skutečně vstoupíte do výstavního kruhu. 

Jak začít?

Pokuste se pro začátek aplikovat do všeobecné výchovy svého pejska a také do nácviku vystavování tato praktická doporučení: 

- Vždy pracujte se psem dobře vyvenčeným, ne však příliš unaveným
(s nemocným nebo s oslabeným nikdy!)
- Při nácviku na něj mluvte a měňte intonaci hlasu podle toho, zda se cvik daří či nikoliv. Naučte se na svého psa správně mluvit, odlišně intonovat, používejte čitelná gesta rukou i signály těla.
- Mluvte tiše, protože jednak pes slyší, daleko lépe než my, lidé, a jednak tím lépe upoutáte jeho pozornost; navíc na výstavě není vhodné na psa povely pokřikovat, neboť to ruší ostatní vystavovatele a rozhodčí vás může v kruhu i napomenout
- S pejskem jednejte vlídně, ale trvejte důsledně na provedení požadovaného úkonu. Chvalte ho za každý, byť sebemenší pokrok a pěkné provedení požadovaného vítejte s neskrývaným nadšením. Nebojte se vyjádřit pomocí hlasu své pocity, zejména svou radost a spokojenost, ale i případné zklamání či nelibost
- Používejte odměny, zvýšíte pracovní motivaci psa (kousek piškotu, psí krekry, páreček a pod.); psa můžete odměňovat i na výstavě v kruhu, mezi jednotlivými fázemi vystavování - nikde to není zakázáno. Motivací může být i velmi malá, ale oblíbená hračka (myška, gumová kulička, látkový sáček  atd ...)
- Zásadně se vyvarujte trestů v průběhu nácviku ! 
- Nácvik nesmí trvat příliš dlouho, raději ho rozdělte na více menších částí. Pokud uvidíte, že pes nepracuje se zájmem, změňte náplň, pohrajte si s ním a k práci na předvádění se vraťte později
- Chcete-li dosáhnout výborných výsledků, najděte si na psa čas každý den (minimálně měsíc před výstavou), kdy se mu budete po stránce předvýstavní přípravy plně věnovat
- Střídejte nácvik a hru, protože uvolnění po vykonání cviku je pro psa stejně důležité jako pro vás
- Postupujte od jednoduchého ke složitějšímu; nácvik ztěžujte postupně a teprve v době, kdy pes váš předchozí požadavek bezpečně zvládne
- Pokud pes cokoliv nedělá podle vašich představ, hledejte chybu nejprve u sebe a ve vedení nácviku
- Všeobecně je vhodný systematický, pravidelný postup nácviků podpořený pochvalami, odměnami a také vašimi kvalitními znalostmi o dané problematice

Nezapomeňte, že pes není stroj! Může mít také „špatnou“ náladu, může být unavený nebo nemusí být "ve své kůži". Fenka může být zrovna „hormonálně nevyvážená“ po hárání a pes třeba „zamilovaný“.  Pracujete s živou bytostí, která je ochotná přijmout váš způsob zábavy
a ještě se z toho radovat. Buďme tedy psům za tuhle ochotu svým způsobem vděční !

Základní pravidla pro předvádění psa ve výstavním kruhu: 

- pohyb v kruhu probíhá v protisměru hodinových ručiček, takzvaně na levou ruku
- výstavní vodítko se drží v levé ruce, pes se pohybuje po levé straně těla majitele, tedy uvnitř kruhu
- posouzení psa v kruhu se skládá z posouzení psa v pohybu, posouzení ve výstavním postoji a z detailní prohlídky (hlava, chrup, oči, tělo, končetiny, varlata ...)
- základním stylem výstavního pohybu psa je klus
Výstavní dispozice každého jedince tvoří nejen jeho exteriér, ale také jeho momentální kondice fyzická i psychická. Měli byste vědět, jakého pohybového rozsahu je váš pes schopen, zda mu svědčí rychlejší či pomalejší tempo, měli byste vypozorovat, jaká rychlost pohybu mu nejvíce „sluší“. Fyzická kondice se v průběhu roku liší a má na předvedení jedince nezanedbatelný vliv. Jiný je pes po prázdninách, kdy dva měsíce řádil na zahradě a denně naběhal spoustu kilometrů, jinak vypadá uprostřed zimy, kterou prolenošil zachumlaný v teplé dece či posteli, obložený vánočními laskominami. V neposlední řadě je vaším spojencem či nepřítelem celková pohoda psa. Pes unavený, nevyspalý, vyčerpaný blinkáním po cestě nebo rozlámaný po tisícikilometrové jízdě autobusem bez možnosti dostatečné předvýstavní relaxace bude zcela jistě reagovat jinak, než jeho dobře odpočinutý kolega, který noc prolenošil roztažený na posteli, ráno se vesele proběhl v parku, před výstavou se dostatečně vyvenčil a pohrál si s dobře naladěným a též neunaveným majitelem. Asi už nemusím dodávat, kdo bude mít ve výstavním kruhu navrch, že?
Cílem snažení dobrého vystavovatele je předvést rozhodčímu psa v ideální psychické i fyzické kondici, s pěknou  pohybovou kulturou a maximálně estetickým celkovým projevem. Proto je potřebné znát všechny klady i zápory vlastního psa a umět s nimi tvůrčím způsobem pracovat
v jeho prospěch. Kvalitního rozhodčího nijak neoklamete, ale budete mít jistotu, že jste lepší než ti, kteří se psem zacházet neumějí, dostane se vám uznání za vynikající předvádění psa a zaručeně sklidíte obdiv přihlížejících diváků, což je myslím příjemné.
Výstavní postoj
Výstavní postoj psa je nedílnou součástí vystavování. Na našich výstavách tvoří posouzení postoje zhruba polovinu konečného hodnocení psa.
Ve volném postoji se obyčejně používají dva stupně aktivního napětí psa. Jeden volnější, aplikovaný v době, kdy rozhodčí hodnotí jiného psa nebo se vašemu psovi zcela nevěnuje, tudíž můžete se svým psem klidně promlouvat a nemusíte trvat na stoprocentním držení hlavy, ocásku ani na dokonalém vypětí těla. 
Druhý  - maximální, který je určen pro dobu hodnocení právě vašeho psa a pro veledůležitý okamžik rozhodování rozhodčího mezi dvěma psy. To je chvíle, kdy psovi pozornost musíte zcela soustředit na sebe, např. pomocí aportku nebo pamlsku, pes maximálně zaktivizuje své svalstvo a celý se "vyšponuje". Stane se tak díky dvěma vlivům, které na něj působí zároveň. Je to povel pro postoj (např. Zůstaň) a váš aktivující hlas nebo podnět. Jeho pozornost můžete upoutávat čímkoliv, co se vám osvědčí: hlasem, gestem, hračkou, lákavou odměnou.

Postoj "Volný s kontrolou" - zde platí výše uvedený text s tím rozdílem, že vzhled psa můžete průběžně ovlivňovat pomocí výstavního vodítka, jehož středně utaženou smyčku dáte těsně za psovo hlavu za uši. Vodítko vede psovi středem za hlavou. Jemným tahem, cuknutím či naopak povolením vodítka dáváte psovi najevo jak vysoko má mít hlavu, zda si má popostoupit o krůček vpřed, natáhnout se v hrudníku nebo více vytáhnout vzhůru. Majitel stojí obvykle mírně šikmo před psem a upoutává jeho pozornost pravou rukou nebo na sebe. Nikdy však nestojí přímo před psem, protože by ho vodítkem vedeným za ušima nad hlavou rušil. Může se postavit dokonce vedle psíka, pokud ten je schopen sám se soustředit na nějaký podnět z okolí.

Postoj "S oporou" - vedle psa vystavovatel přiklekne, přidřepne nebo se opírá o jedno koleno, jak je libo a fyzicky možno. Lehce přidržuje na napjaté dlani pravé ruky hlavu psa pod tlamičkou, prsty natažené, neboť by jinak zkresloval pohled rozhodčímu, levou rukou fixuje zadní končetiny. Výhodou tohoto způsobu je možnost stálé kontroly psa i jeho průběžného opravování. Je vhodný pro psy, kteří potřebují mít pro svůj klid pánečka u sebe, pro psy, kteří citlivě reagují na spoustu rušivých podnětů a při samostatném postoji by byli roztěkaní a nepozorní, eventuálně pro psy nejisté a na prvních výstavách mírně bázlivé.

Chcete-li aby váš pes dobře vypadal, musíte znát základní pravidla výstavního postoje. Při pohledu zepředu i zezadu by měly být přední i zadní nohy psa v zákrytu. Všechny čtyři tvoří při pohledu shora obdélník. Pokud psovi upravujete postoj končetin, těla a hlavičky, postupujte vždy v pořadí:

1) přední končetiny - obě vždy rovnoběžné, postavené kolmo k podkladu. Můžete je srovnat buď najednou pozvednutím psa zepředu pod hrudníčkem (to zejména v situaci, kdy pes stojí vysloveně špatně) nebo můžete nožky poopravit jednu po druhé jejich mírným posunutím do žádoucího postavení. Nevhodné je posunutí končetin příliš vpřed před tělo nebo příliš dovnitř pod tělo. Obě možnosti nedovolují správně postavit vše ostatní!
2) zadní končetiny mohou stát dvěma způsoby:
a) obě z pohledu rozhodčího v zákrytu  
b) z pohledu rozhodčího je bližší noha posunuta asi o dvě až tři tlapky vzad v závislosti na úhlení končetin psa a formátu těla. Majitel tedy posune od sebe vzdálenější nohu psa o kousek vzad
3) hlava a úhel držení krku - krk je držen ladně povýš, hlava v mírném nadhledu směřuje vpřed! Častá chyba: majitel ukazuje odměnu psovi příliš blízko nebo příliš vysoko, pes pak nadměrně zaklání hlavu ve snaze dohlédnout na pamlsek a linie hlavy neodpovídá linii těla, což ruší celkový dojem. Záklon hlavy může být způsoben i silným škrcením psa vodítkem... Ani to není ideální způsob.

Na co se ještě připravit

- Kontrola chrupu - prohlídka chrupu je naprosto nezbytnou součástí výchovy psa. Potřebujete ji nejen na výstavách a bonitaci, ale také na veterinárním středisku, při domácí prohlídce zubů, při jejich běžném čištění, odstraňování zubního kamene atd.
- Podrobná prohlídka těla – u psů zahrnuje tato prohlídka také kontrolu varlat
_ Výstavní číslo - U přejímky psů nebo v deskách s materiály psa ve výstavním v kruhu dostanete obvykle samolepku nebo kartičku s číslem psa, uvedeným v katalogu. Moudrý majitel si sebou vozí zavírací špendlík, aby kartónek s číslem pohodlně zavěsil na svůj oděv a nemusel koumat, kam a jak jej připevní. Zkušený vystavovatel vlastní průhledné pouzdro na špendlíku, kolíčku nebo se širší gumou, do kterého jakékoliv číslo pohodlně zasune a celé viditelně umístí na sebe. Pouzdra vyrábějí a prodávají někteří renomovaní výrobci krmení či potřeb pro psy a lze je koupit na některých výstavách
- Výstavní vodítko – v současné době máte na výběr velké množství výstavních vodítek, které se liší tvarem, materiálem, způsobem výroby, délkou či tloušťkou, barvou i jištěním – je opravdu jen na vás, kterému dáte přednost

Desatero vystavování

1.Jakmile vstoupíte do výstavního kruhu, neměli byste se soustředit na nic jiného než svého psa a na rozhodčího. 

2. Neměli byste se nechat rozptýlit poznámkami diváků ani jiných majitelů či chovatelů (často bohužel nejapnými, tu a tam urážlivými či plnými závisti). Slabší nátury svou účast ve výstavním kruhu časem vzdají, silnější vydrží a nenechají si vystavování, jako svého koníčka, nijak zprotivit.

3. Po vstupu do kruhu si obhlédněte situaci (z katalogu víte, zda půjdete první, poslední nebo ve středu soutěžících) a zaujměte vhodné místo.
4. Buďte ohleduplní. Nechte si kolem sebe dostatek místa, nešlapte si na záda, v postoji nelepte psy na sebe. Zbytečně se rušíte a je to úplně zbytečné.
5. Nezapomeňte u vystavování svého psa myslet! Pokud se ve výstavním kruhu majiteli a psu něco nepovede, je to z 99% vina majitele. Totéž platí i při výcviku a při výchově psa. Příčinou jsou nepozornost, nesoustředěnost, nevšímavost, nedostatečný postřeh
a pomalá adaptabilita na nové situace stran majitele. Chce to jezdit na výstavy a vystavovat a vystavovat. Každá získaná zkušenost se odrazí v příštím zlepšeném výkonu psa i jeho vůdce.
6.Ani vy ani pes nesmíte ani chvilku zahálet. Pravdou ale je, že ačkoliv se připravíte, jak nejlépe budete umět, výsledek nikdy není zaručený a stát se může kdykoliv cokoliv. Jen s tímto vědomím a s jistou pokorou k dění na výstavě se chodí vyhrávat.
7. Nesportovní je též hlasité komentování výkonů rozhodčího, vystavovatelů, kritizování předváděného psa, oblečení či vzhledu vystavovatele. Jde o jistou etiku chování vystavovatele, kterou bychom měli všichni navzájem ctít.
8.Naopak je dobrým zvykem upřímně poblahopřát vítězi, vždyť na jeho místě můžete být příště vy, případně poděkovat konkurentovi na druhém místě, jste-li první.
9. Stále je čemu se učit a jak se zdokonalovat, chcete-li být nejlepší.
10. Jestliže nejste na první výstavě mezi třemi nejlepšími, nedejte se odradit. Mějte strpení, buďte vytrvalí a nakonec se mezi oceňovanými objevíte.

Druhy výstav 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVY - může být současně Klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze 1x

NÁRODNÍ VÝSTAVY - jsou výstavy přístupné pro všechna plemena. 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY - jsou výstavy přístuplné pro všechna plemena. 

SVĚTOVÉ VÝSTAVY - jsou mezinárodní výstavy pořádané pod záštitou FCI konané jednou v kalendářním roce v některé členské zemi FCI. Země pořadatelství je určována Generálním ředitelstvím FCI a volí se na základě nabídek kandidatur a představených programů.

Ocenění uváděné v souvislosti s výstavami

V České republice je ročně pořádáno bezpočet výstav psů od těch nejnižších jako jsou krajské a oblastní přes národní až po nejvyšší, což jsou výstavy mezinárodní. Kluby pro jednotlivá plemena pak pořádají své vlastní speciální a klubové výstavy. 

Seznam všech výstav najdete na www.cmku.cz

Budete-li se chtít na nějakou výstavu přihlásit, plánujte účast s dodatečným předstihem. Většina uzávěrek přihlášek bývá měsíc až dva měsíce před výstavou. 

OBLASTNÍ A KRAJSKÉ VÝSTAVY - jsou přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální
a klubové výstavy chovatelských klubů. Jedná se zpravidla o menší a levnější výstavy, které jsou skvělé pro ty, kteří se s výstavami teprve seznamují.  
KLUBOVÉ VÝSTAVY - jsou určena pro plemena sdružená v pořadatelském klubu. Zadávání klubových titulů upravují předpisy příslušného klubu, které musí být zveřejněny v propozicích. Pokud je na výstavě zadáváno čekatelství českého šampionátu (CAJC,CAC) musí být výstava přístupná pro všechny jedince plemene a to bez ohledu na to, zda je vystavovatel členem pořadatelského klubu či ne.

Základní hodnocení zadávané ve výstavním kruhu

Ve výstavním kruhu je nejzákladnějším hodnocením systém podobný školnímu známkování: 
VÝBORNÁ (V) - Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene
VELMI DOBRÁ (VD) – Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci
DOBRÁ (D) – Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady
DOSTATEČNÁ (Dost.) – Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující
VYLOUČEN Z POSUZOVÁNÍ - Musí být pes, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální čelist; který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene
Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením:
NEPOSOUZEN - Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.

Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEPOSOUZEN, musí být uveden v posudku.  

Je-li k tomuto slovnímu hodnocení přiřazeno také číslo, znamená to, že jedinec se umístil v dané třídě v pořadí čtyř nejlepších. Výjimku tvoří třída štěňat a dorostu, kteří jsou hodnoceni jako: „velmi nadějný“ či pouze jako „nadějný“. V těchto dvou třídách se určuje pořadí prvních čtyř jedinců, ale jiné tituly se nezadávají.

Čekatelství

CAJC – čekatelství na titul český
junior šampion může být zadáno výbornému 1- psovi i feně  ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní
CAC – čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION
může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů
a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní
r.CAC – rezervní čekatelství na titul ĆESKÝ ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi
i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů
a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
CACIB  -  čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout  rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů
r.CACIB -  může navrhnout  rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují : výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd
Vítěz třídy
Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , vítězů
a veteránů  a to pouze na výstavách oblastních
a krajských.  V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě.
Oblastní vítěz
Zadává se na oblastních  výstavách nejlepšímu psovi 
i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává najdou zájemci na
www.fci.be – standardy
Krajský vítěz

Zadává se na krajských  výstavách nejlepšímu

Nejlepší mladý  plemene – Best of juniors -BOJ psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává najdou zájemci na www.fci.be – standardy

Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních
a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB
Nejlepší veterán plemene – Best of veterans – BOV
Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1. Počet titulů BOV  v plemeni je stejný jako počet titulů BOB
Klubový vítěz
Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Titul může být např. vázán na členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes
i fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena z konkurence CAJC
Vítěz speciální výstavy
Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
Národní vítěz

Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Vítěz plemene- Best of Breed - BOB
Do soutěže nastupují Nejlepší mladý plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV).  Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz , postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene (BOJ) , nejlepší veterán plemene (BOV) a všichni CAC. Stejné pravidlo platí na mezinárodních výstavách v případě plemen FCI neuznaných a plemen uznaných prozatímně. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. Nezadává se na oblastních
a krajských výstavách.
Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží na mezinárodních a národních výstavách
Vítěz velké národní ceny – BONB (Best of National Breeds)
Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena. Samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.

Vítěz skupiny FCI –BIG
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.

Juniorský vítěz skupiny FCI – (JBIG)
Do soutěže nastupují všichni BOJ - Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ). Do další soutěže (J BOD,J BIS) postupuje pouze jeden pes ze skupiny (J BIG)
Vítěz dne – BOD
Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci jedinci, kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Juniorský vítěz dne (JBOD)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Vítěz výstavy BIS
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Juniorský vítěz výstavy (JBIS)
Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých skupin FCI u jednodenních výstav nebo  Nejlepší mladí dne (J BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

Výstavní třídy podle věku psa 

Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy
Třída dorostu 6 - 9 měsíců
Třída mladých 9 - 18 měsíců
Mezitřída 15 - 24 měsíců 
Třída otevřená od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky
a získaná ocenění 
Třída pracovní od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku.
Třída šampionů od 15 měsíců je přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI.
Třída veteránů od 9 let. Mimo konkurenci v této třídě je možné představit psy bez nároku na kvalifikaci a pořadí. 

Třída vítězů od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

S výjimkou mezinárodních výstav mohou být v některých speciálních případech (např.
u plemene německý ovčák) vypsány třídy s jiným členěním, tak jak to odpovídá potřebám chovu a typu výstav.

K přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampionů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Soutěže
Soutěže na výstavách slouží k zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen.

Zpravidla se vypisují tyto soutěže:

Nejhezčí pár psů – pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min.od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.
Mladý vystavovatel (Junior Handling) – tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvedení psa, proto není rozhodující kvalita předvedeného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen.
Dítě a pes - pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling).
Soutěž o nejlepšího plemeníka – vypisuje se pouze na klubových a speciálních výstavách.
Soutěž o nejlepší štěně - do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1
Soutěž o nejlepšího dorostence - do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1
Soutěž o nejlepšího veterána - do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene
Zdroj: Libuše Brychtová, Anna Champerlainová, ČMKU

Z výstavního řádu ČMKU: ZDE

Přehled šampionátů, které je možné získat po celé Evropě:
FCI
Interšampion – C.I.B. ww.fci.be
1. plemena nepodléhající zkouškám z výkonu

a) nutno získat 4x CACIB
b) nejméně od 3 různých rozhodčích
c) čekatelství nejméně ze 3 různých zemí FCI
d) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců a jeden den

2. plemena podléhající zkouškám z výkonu

a) nutno získat 2x CACIB
b) nejméně od 2 různých rozhodčích
c) čekatelství nejméně ze 2 různých zemí FCI
d) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců a jeden den

ČESKÁ REPUBLIKA www.cmku.cz
Český junior šampion

a) CAJC se uděluje ve třídě mladých každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová
b) nutno získat 3x CAJC nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Český šampion!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích
d) ve věku psa 9-24 měsíců

Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Český šampion

a) CAC se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (vítězů), každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v ČR
b) nutno získat 4x CAC, z toho minimálně 2x na výstavě mezinárodní
c) dvě výstavní sezóny (sezóna = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí
Pozn.: na držitele res. CAC přechází CAC jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC má již od ČMKU udělen titul Českého šampiona.

Český veterán šampion

a) CAC se uděluje ve třídě veteránů každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v ČR
b) nutno získat 3x CAC, z toho minimálně 1x na výstavě mezinárodní
c) dvě výstavní sezóny (sezóna = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí

Grand šampion ČR

a) pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion
b) je třeba získat 3x CAC ve třídě šampionů na výstavách pod záštitou ČMKU
c) CAC musí být uděleny alespoň dvěma rozhodčími
d) jeden z potřebných CAC je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB

Šampion ČMKU

a) CAC ČMKU se uděluje na národních a mezinárodních výstavách každému pohlaví zvlášť, získá ho jen nejlepší pes a fena plemene (tj. Národní vítěz v případě národní výstavy, CACIB v případě mezinárodní)
b) u plemen, která nemohou získat CACIB, se tento titul uděluje jedinci s oceněním BOB
c) nutno získat 4x CAC ČMKU, z toho min. 2 na mezinárodní výstavě

d) nejméně od 2 rozhodčích

c) dvě výstavní sezóny (sezóna = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí

Titul opravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

SLOVENSKÁ REPUBLIKA www.skj.sk
Slovenský šampion štěňat

a) pokud pes nebo fena získali 3x Velmi nadějný 1 (VN1) ve třídě dorostu, minimálně od dvou rozhodčích na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku.
b) jeden ze tří potřebných VN1 byl udělený na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB
c) jeden ze tří potřebných VN1 lze nahradit jedním CAJC, pokud ho získal pes ve věku do 12 měsíců. Tento CAJC se už nemůže započítat do CAJC potřebných pro udělení Slovenského šampiona krásy mladých.
d) Slovenský šampion štěňat neopravňuje pro zařazení psa nebo feny do třídy šampionů. Neuvádí se v průkaze původu psa.

Slovenský šampion krásy mladých

a) CAJC se uděluje ve třídě mladých každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
b) nutno získat 3x CAJC (z toho aspoň jeden na mezinárodní výstavě ) nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Slovenský šampion krásy!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích
d) ve věku psa 9-24 měsíců
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů !

Slovenský šampion krásy

a) CAC se uděluje každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 ve třídách: mezitřída, otevřená, šampionů (vítězů) na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
b) nutno získat 4x CAC (nejméně jeden CAC musí být získán na mezinárodní výstavě) nebo 3x CAC a 3x Res. CAC, které mohou nahradit 1x CAC ! Potřebný CAC z mezinárodní výstavy může být nahrazen výhradně 3x res. CAC z mezinárodní výstavy!
c) dvě výstavní sezóny (sezona = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí

Slovenský šampion veteránů

a) CAC se uděluje každému pohlaví zvlášť s oceněním Výborná 1 ve třídě veteránů na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
b) nutno získat 3x CAC (nejméně jeden CAC musí být získán na mezinárodní výstavě)
c) dvě výstavní sezóny (sezona = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí

Slovenský Grand šampion

a) pes/fena musí být držitelem titulu Slovenský šampion krásy
b) je třeba získat 3x CAC ve třídě šampionů na výstavách pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty
c) CAC musí být uděleny alespoň dvěma rozhodčími
d) jeden z potřebných CAC je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB

Slovenský výstavní šampion

a) po potvrzení titulu Slovenský Grand šampion (vystavení diplomu), musí pes získat 6x čekatelství CAC na speciálních, klubových, národních, celostátních nebo mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku

b) čekatelství CAC musí být uděleny ve třídě šampionů od šesti různých rozhodčích. Čtyři ze šesti čekatelství CAC musí být získané na mezinárodních výstavách.

Slovenský Super Grand šampion

a)po potvrzení titulu Slovenský výstavní šampion (vystavení diplomu), musí pes získat 4x čekatelství CAC na speciálních, klubových, národních, celostátních nebo mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.

b)čekatelství CAC musí být uděleny ve třídě šampionů od minimálně 3 různých rozhodčích. Dvě ze čtyř čekatelství CAC musí být získané na mezinárodních výstavách.

Šampion SKJ

a) po potvrzení titulu C.I.B. / C.I.E. Mezinárodní kynologickou federací FCI (vystavení diplomu), musí pes získat 4x čekatelství CAC na mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.

b) čekatelství CAC musí být uděleny ve třídě šampionů od minimálně 3 různých rozhodčích.

c)akceptované mohou být jen čekatelství CAC, které nebyly použity na jiné šampionáty.

POLSKO www.zkwp.pl
Polský šampion mladých

a) 3x titul Vítěz mladých ve třídě mladých, každému pohlaví zvlášť
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně jedna výstava musí být mezinárodní nebo klubová
d) čas není omezen
* lze požádat on-line přes internet (ZKwP
)

Polský šampion

a) 3x CWC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo šampionů (věk psa či feny nad 15 měsíců)
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně jedna výstava musí být mezinárodní nebo klubová
d) mezi ziskem prvního a čtvrtého CWC musí uplynout 6 měsíců a 1 den
* lze požádat on-line přes internet (ZKwP)

RAKOUSKO www.oekv.at
Rakouský šampion mladých

a) čekatelství šampiona mladých "Jugendsieger" se uděluje ve třídě mladých každému pohlaví zvlášť na výstavách s udělováním CACA (čekatelství Rakouského šampiona)
b) nutno získat 3x Jugendbester nebo 2x Jugendbester ze třídy mladých a 1x CACA z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (toto CACA již nelze použít pro uznání titulu Rakouský šampion krásy!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích
d) ve věku psa 9 - 24 měsíců
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů !

Rakouský šampion

a) CACA a res. CACA se uděluje v mezitřídě, ve třídě otevřené a šampionů každému pohlaví zvlášť na výstavách: mezinárodní, národní a klubová v Rakousku
b) nutno získat 4x CACA v rozpětí nejméně rok a den (z toho 2x z mezinárodní výstavy)
c) nejméně od 3 různých rozhodčích

Pokud získáte tento šampionát, můžete se v Rakousku hlásit už jen do třídy šampionů!
Pozn.: na držitele res. CACA přechází CACA jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC, má již od ÖKV udělen titul Rakouského šampiona

NĚMECKO www.vdh.de
Německý šampion mladých

a) 3x titul čekatelství "Deutscher Jugend-Champion (VDH)" ze třídy mladých (do 18 měsíců), zadává se každému pohlaví zvlášť
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy

Pozn.: na držitele Res.“Deutscher Jugend-Champion“ přechází čekatelsví Deutscher Jugend-Chanpion jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě čekatelství, má již od VDH udělen titul Německého junior šampiona

Německý šampion

a) 5 čekatelství CAC VDH, z toho minimálně tři z mezinárodních nebo národních výstav
b) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců
c) čekatelství musí být udělena nejméně třemi různými rozhodčími
d) čekatelství z výstavy VDH-Bundessieger a VDH-Europasieger platí za dvě
e) zadává se v mezitřídě, třídě otevřené a třídě šampionů pro psy a feny zvlášť

Pozn.: na držitele res. CAC VDH přechází CAC VDH jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC VDH, má již od VDH udělen titul Německého šampiona

Německý veterán šampion

a) 3 čekatelství „German Veteran Champion VDH“, z mezinárodních nebo národních výstav, věk nejméně 8 let
c) čekatelství musí být udělena nejméně třemi různými rozhodčími
e) zadává se ve tŕídé veteránů pro psy a feny zvlášť

Pozn.: na držitele Res.“ German Veteran Champion“ přechází čekatelsví German Veteran Champion jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě čekatelství, má již od VDH udělen titul Německého veterán šampiona

ŠVÝCARSKO www.skg.ch 
Švýcarský šampion

a)3x CAC

b) alespoň 2 z mezinárodní výstavy

c) mezi prvním a posledním CAC musí uplynout alespoň rok a jeden den

Pozn.: do třídy šampionů lze hlásit i psy s titulem „klubový vítěz“, „národní vítěz“

MAĎARSKO www.kennelclub.hu
Maďarský šampion mladých

a) 3x titul HPJ (Hungaria Prima Junior) ze třídy mladých (do 18 měsíců)
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy

Maďarský šampion

a) 4x CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní nebo šampionů, uděluje se každému pohlaví zvlášť
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 2x z mezinárodní nebo klubové výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den

Maďarský Grand šampion

a) 4x CAC výhradně ze třídy šampionů a nejméně 1x BOB
b) nejméně od dvou různých rozhodčích

c) pes již musí mít titul Maďarský šampion

Maďarský Show šampion

a) 6x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo šampionů
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 3x CAC musí být z mezinárodní nebo klubové výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den

Maďarský šampion veteránů

a) 3x CAC ze třídy veteránů
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x CAC musí být z mezinárodní výstavy nebo klubové

SLOVINSKO www.kinoloska.si

Slovinský šampion mladých

a) 3x Vítěz mladých (PRM) na národní/mezinárodní výstavě, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 24 měsíců psa v mezitřídě, každému pohlaví zvlášť (tento potom již nelze použít na titul Slovinský šampion)
b) od tří různých rozhodčích
c) 1x z výstavy mezinárodní
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Slovinský šampion

a) 4x CAC udělený v mezitřídě, ve třídě otevřené nebo šampionů každému pohlaví zvlášť
b) od čtyř různých rozhodčích !
c) nejméně 2x z mezinárodní výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den

Slovinský Grand šampion

a) 4x CAC udělený ve třídě šampionů každému pohlaví zvlášť
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně 3x z mezinárodní výstavy, z toho jeden musí být spojen s titulem BOB

Slovinský veterán šampion

a) 3x ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů na mezinárodní/národní výstavě
b) od 3 různých rozhodčích

c) nejméně 1x z mezinárodní výstavy

Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

CHORVATSKO www.hks.hr

Chorvatský šampion mladých

a) 3x titul Prvak mladich ze třídy mladých každému pohlaví zvlášť, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 18 měsíců psa
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) typ výstavy není určen

Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Chorvatský šampion

a) 4x CAC udělený v mezitřídě, ve třídě otevřené nebo šampionů každému pohlaví zvlášť
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 2x z mezinárodní výstavy
d) není omezeno časově

Chorvatský veterán šampion

a)3x Vítěz veteránů
b) nejméně od 2 různých rozhodčích
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Absolutní chorvatský šampion

-pro pracovní plemena, uděluje se po získání titulu Chorvatský šampion a Chorvatský šampion práce

RUMUNSKO www.ach.ro

Rumunský šampion mladých

a) 2x titul CAJC
b) nejméně od 2 různých rozhodčích
c) 1x z výstavy mezinárodní

Rumunský šampion

a) 3x CAC
b) nejméně od 3 různých rozhodčích
c) 1x CAC z mezinárodní, 1x CAC z národní/klubové, 1x CAC ze šampionátové výstavy
d) nejméně za 7 měsíců

Rumunský šampion „cum laudae“

a) 2x CACL ze třídy šampionů
b) pes musí být již Rumunský šampion

Rumunský veterán šampion

a) 2x CAC ze třídy veteránů
b) pes musí být již Rumunský šampion

SAN MARINO www.kennelclubsanmarino.com 

Junioršampion San Marina

a)2x Výborný 1 ve třídě mladých
b) není časově omezeno

Šampion San Marina

a) 3x CAC z mezitřídy, otevřené nebo šampionů
b) mezi prvním a posledním CAC rozestup alespoň 6 měsíců

c) od 3 různých rozhodčích

nebo na mezinárodní výstavě: 2x CAC, od 2 rozhodčí, rozestup 6 měsíců

Grandšampion San Marina

a)3x CAC ze třídy šampionů (alespoň 1 z mezinárodky, 1 společně s BOB z mezinárodky)

b) alespoň 2 CAC od 2 rozhočích
b) není časově omezeno

LUCEMBURSKO www.uchl.lu

Junior šampion Lucemburska

a) 1x vítězství na mezinárodní výstavě ve třídě mladých (CACIB Luxembourg)

V Lucembursku opravňuje k nástupu do třídy šampionů, v jiných zemích NE!

Šampion Lucemburska

a) 2x CAC ze třídy otevřené od dvou různých rozhodčích v průběhu 2  let, minimálně 1 CAC musí být z mezinárodní výstavy, druhý může být z výstavy klubové
b) nebo 1x CAC získaný na mezinárodní výstavě ve třídě šampionů

SRBSKO www.ksrs.org.rs

Srbský junior šampion

a) 1x CAJC ve třídě mladých

Srbský šampion

a) 2x CAC z mezitřídy, otevřené nebo 1x CAC ze třídy šampionů

BELGIE www.srsh.be

Šampion Belgie

a) 4x CAC, který se zadává ve třídě otevřené i šampionů
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok
c) CAC získaný na výstavě organizované Royal Society St. Huberts platí za dva (ale ne vícekrát než jednou!)
Pozn.: pozor, organizátorů výstav je více!

HOLANDSKO www.raadvanbeheer.nl

Holandský šampion

a)4x CAC ze třídy mladých, otevřené,pracovní nebo šampionů

b) 4x res.CAC mohou nahradit 1x CAC

c) alespoň od 2 různých rozhodčích

d) poslední CAC musí pes dostat nejdříve ve věku 27 měsíců

Pozn.: pokud je jeden z titulů CAC získán na výstavě v Amsterodamu, postačí celkem 3x CAC; totéž platí o titulu CAC z klubové výstavy

ITÁLIE www.enci.it 

Šampion Itálie

CC (obdoba CAC) se nezadává ve třídě šampionů, o jeden CC soutěží vítězové tříd otevřené a mezitřídy, psi a feny zvlášť, je třeba 6x CC (2x z mezinárodní, 2x z národní a 2x ze speciální nebo klubové výstavy)

MONAKO www.monacokennelclub.com 

Monacký šampion krásy

a)2x CAC ze třídy otevřené nebo pracovní

b) rozestup alespoň rok a jeden den

MONTE CARLO www.monacokennelclub.com 

Šampion Monte Carla

2x CAC od 2 různých rozhodčích (pes s titulem šampion MUSÍ být vystavován ve třídě šampionů)

FRANCIE www.scc.asso.fr

Šampion Francie

CACS se zadává pouze ve třídě otevřené, je třeba 3x CACS, nejméně 1x z National elevage nebo Championat se France, 1x z Klubové speciální výstavy a 1x z výstavy mezinárodní

ŘECKO www.koe.gr

Šampion Řecka (šampionát mladých nemají)

Pes potřebuje 3x CAC od tří různých rozhodčích. Pro pracovní plemena nutno doložit zkoušku. Čas není nijak omezen. O jeden CAC soutěží vítězové otevřené, pracovní a šampionů (mezitřídu zatím nevedou).

ŠPANĚLSKO www.rsce.es 

Španělský šampion

CAC získaný na výstavě v Madridu (psi, kteří nejsou ze Španělska, jej mohou získat jen ve třídě otevřené)

PORTUGALSKO www.cpc.pt

Šampion Portugalska

a) 4x CAC
b) 1x CAC z povinné MVP výstavy - CAC-CQ (pořádají se jen dvě do roka v zemi!) a 1x nejméně výborná z povinné klubové výstavy nebo opačně (pak je CAC-CQ z klubové výstavy a nejméně výborná z povinné MVP) + 2x CAC z další dvou výstav - z toho 1x mezinárodní
c) od nejméně tří rozhodčích
d) CAC se ve třídě šampionů neuděluje! Vítězové třídy otevřené a mezitřídy (příp. tř. pracovní) soutěží jen o jeden CAC !

DÁNSKO, ESTONSKO, FINSKO, GRUZIE, IZRAEL, KYPR, LITVA, LOTYŠSKO, NORSKO, RUSKO, ŠVÉDSKO A UKRAJINA

V těchto dvanácti státech má ČMKU uzavřené reciproční dohody o zjednodušených podmínkách pro přiznání junior šampionátů krásy a šampionátů krásy. Jedinou podmínkou je, že máte se svým psem splněného svého národního junior šampiona či národního šampiona krásy.

Junior šampion

1x CAJC ze třídy mladých při splnění výše uvedené podmínky

Šampion

1x CAC z kterékoliv třídy (mezitřída, otevřená, šampionů/vítězů), pokud má pes šampiona z některé země smluvních partnerů viz. nadpis. Zde neplatí nahrazení CAC Res.CAC. Na výstavě nesmí posuzovat rozhodčí ze země, ze které pes/fena pochází!

  Bookmark and Share
 
 
 
 
 
   

Bookmark and Share