LEGENDY o ARTEMIS:
Když lovec Akteón neuváženě přišel k ní a jejím nymfám, když se koupaly nahé v lesním jezírku, a zastavil se, aby se pokochal jejich krásou, uražená bohyně ho proměnila v jelena a poštvala na něj jeho vlastní smečku psů.
A když se ji pokusil znásilnit obr Órión, který byl sám velkým lovcem, tu vyčarovala malého štíra, který zabil jak Órióna, tak i jeho věrného psa. Órión se pak stal souhvězdím a jeho pes se proměnil v hvězdu Siria, nazývanou „psí“.
Strašlivý byl hněv bohyně i tehdy, když se kterákoli její společnice odevzdala lásce – byť třeba i beze své vůle. Ačkoli se jedna z jejích nymf  jménem Kallistó nechala svést Diem jen proto, že bůh na sebe vzal podobu samotné Artemidy, bohyně za trest proměnila mladou společnici v medvěda. Stejně jako Órión , i Kallistó byla vzata na nebe, kde se proměnila v souhvězdí Velká medvědice ( známé též jako Velký vůz ). Syn, kterého vládci bohů porodila, byl praotcem Arkaďanů a možná i pánovým dvojčetem.
Jiná legenda popisuje, jak se bohyně rozlítila, když hrdina Agamemnón, který vedl řecká vojska do války proti Tróji, drze zabil v jejím posvátném háji jelena. Aby jej potrestala, způsobila, že nad mořem zavládlo bezvětří, a odmítla nechat vanou větry, které řecké lodi potřebovaly na cestu k Tróji, dokud jí Agamemnón neobětoval dceru Ifigenii.
Artemidina temná mstivost vypadá podivně vedle její  minulosti orgiastické bohyně, k jejíž poctě muži i ženy předváděli falické tance. Temný rys Artemidiny osobnosti vyvažují její další příznivější rysy.
V Delfách vedla krásná bohyně ve skvělém odění tance Múz a Grácií. A když zazářil měsíc, radovalo se srdce všech lidí, a dokonce i každá rostlina, neboť to znamenalo, že bohyně je přítomna.
Byla hlavně nositelkou světla, v athénském přístavu jí proto postavili Artemidin chrám v Efesu - "Chrám Artemidy Efeské je jedinečným příbytkem bohů na zemi. Kdo ho jednou spatřil, přesvědčil se, že nebe a země si tu vyměnily místo a že svět nesmrtelných bohů se tu přestěhoval z nebe na zem" a zároveň patřil mezi 7 divů světa!
Mnohé z Artemidiných mýtů se později přenesly na římskou bohyni lesů a měsíce Dianu, která byla rovněž ochránkyní panenství a mladých dívek.
Panenská bohyně
ARTEMIS
„Bohyně lovu, světla, ochránkyně a vládkyně veškeré přírody,plodnosti a měsíce ... “
SYMBOLY:
Luna - luk - pochodeň - lovečtí psi - divoká zvěř
Artemis je panenskou bohyní nočního lovu. Přebývala v lesích s nymfami a smečkou svých loveckých psů. Chránila mladé, ale bez lítosti lovila divokou zvěř a trestala jakoukoli urážku a násilí. Představuje archetyp nezávislého ženského ducha, tedy ženu, s níž není radno si zahrávat.

Sestra a dvojče nejkrásnějšího z olympských bohů Apollóna, se bratrovi krásou vyrovnala a byla stejně jako on vysoká a urostlá, se zlatými kadeřemi.

Byla ozbrojena stříbrným lukem a šípy, které způsobovaly jistou smrt. Šípy pro ni vyrobil jednooký obr Kyklóp.

Artemis se toulala lesy a úbočími hor spolu se svými společnicemi nymfami a lovila tam laně, jeleny, lvy a levharty.

Artemis byla dítětem nejvyššího boha Dia a Létó, dcery Títánů Foiby a Koia. Narodila se na ostrově Ortygii den před svým bratrem. Ihned po narození pomohla matce překročit úzký průliv na Délos a přispěla jí při porodu Apollóna. To byla předzvěst její role ochránkyně malých dětí a rodících žen.

Ale Artemis byla také bohyní velkých protikladů. Ačkoli chránila ženy pracující ku porodu, její rychlé šípy jim rovněž přinášely rychlou smrt. Byla strážkyní kojících zvířat, ale s radostí se účastnila lovu. A byla současně uzdravujícím božstvem. Artemis však byla především spojována s cudností. Ve třech letech jí otec slíbil splnit přání věčného panenství. Všechny nymfy v jejím doprovodu musely být nedospělé, ve věku devíti let. Každému muži, který se k ní neopatrně přiblížil, přichystala bez váhání krutou odplatu.

Artemidin chrám v Efesu, patřil mezi 7 divů světa ...
  Bookmark and Share
   
CH  JCH Watterloo Misantos